Ennusteen mukaan - jäävi ja yksin

Politiikan piirissä kuten myös muualla yhteiskunnassa on syytä keskustella jääviydestä. Rajat muuttuvat alati. Tarvittaessa pitää olla valmiutta tiukentaa, tarvittaessa höllentää. Jääviysepäilyt vaikuttavat aina luottamuspääomaan. Kun on kyse julkisin varoin ylläpidettävistä toiminnoista tai yhteisten varojen käytöstä, jääviys on erityisen tarkan paikan kysymys

Mutta olemmeko oikeasti sitä mieltä, että poliitikko tulee jääviksi päättäessään samaan puolueeseen kuuluvan ihmisen asiasta? Onko perhepiiri todella niin laaja käsite? Entä onko poliitikko jäävi päättämään tuista tahoille, joissa toiset poliitikot toimivat? Onko puoleen johto jäävi päättäessään rahoittaa oman vaalikampanjansa puolueen varoista vai tuleeko johtajista jäävejä silloin kun puoluetta lähellä olevat muut tahot päättävät tukea heitä vaaleissa?

Tai sitten ihan asioissa. Tuleeko kunnanvaltuutetusta/kansanedustajasta jäävi jos hän kansalaisena on ajanut jotakin asiaa tai kirjoittanut nimensä vetoomukseen? Mahtaako entinen poliisi olla jäävi päättämään poliisilaista tai entinen Ylen pääjohtaja olemaan jäävi liikenneministerin postille?

Jääviys ja avoimmuus on eri asia. Jääviys ja poliittinen korrektius ovat myös eri asia.

En tunne oikeuskansleri Jonkan perusteluja, joilla hän on saattanut entisen pääministeri Vanhasen lainvastaisen toiminnan perustuslakivaliokunnan selvitettäväksi. En tunne liioin vaalirahoitukseen liittyviä poliisitutkinnan vaiheita saati Nuorisosäätiön tekemiä päätöksiä. Mutta hämmästynyt olen otsikoinneista, joissa kerrotaan Matti Vanhasen jäävän nyt yksin ja että omat ja muut ottavat hajurakoa häneen. En liioin koe, että nyt pitäisi tehdä lopullinen arvio Matti Vanhasen erosta pääministerin tehtävistä ja sen syistä.

Perustuslakivaliokunnan tehtävä on ylipäätään pysyä poliittisten suhdanteitten yläpuolella. Tämä johtuu sille annetusta asemasta. Jos se siinä onnistuu, ennakollinen ja osana lainsäädäntöprosessia tapahtuva lakien perustuslainmukaisuuden arviointi on joustava ja hyvä menettely.

Mutta ministereiden toimien lainmukaisuuden selvittäminen on kyllä jäänne, josta pitäisi päästä eroon. Poliittinen vastuu kuuluu tietenkin eduskunnan arvioitavaksi. Syy jäänteseen on se, että lainmukaisuus, virkavastuu ja poliittinen harkinta oikeasti kietoutuvat yhteen. Lainsäätäjä on luottanut siihen, että perustuslakivaliokuntaan voi luottaa.

Minun tapauksessani ei ollut virkatoimien lainvastaisuudesta kyse, vaikka tekemääni päätöstä vahingonkorvauksen sovittelusta lainvastaisena tutkittiinkin. Asia oli valmisteltu virkatyönä, oikeuskanslerin viraston kanssa oli keskusteltu eikä jääviyttä ollut. En pidä vieläkään sosialidemokraatteja perhepiiriini kuuluvina. Mutta silti sain poliittiset moitteet valiokunnalta. Johdonmukaista olisi, ettei sellaisia moitteita valiokunnasta jaettaisi koska ne kuuluvat toiseen prosessiin mutta ymmärrän kyllä, että paineet moitteisiin on kovat. Näin tulee olemaan myös Vanhasen kohdalla. Siksi on viisainta tutkia lainvastaisuutta ja ottaa vain siihen kanta. Näin ainakin ajattelen.

***

Virkatoimien lainmukaisuudessa yksittäinen ministeri luottaa siihen, että valmistelu on asianmukaista ja että mahdolliset jääviydet tai muut tulkinnanvaraiset kysymykset nostetaan esille, jotta niihin voidaan ottaa kantaa. Periaatteessa oikeuskanslerin pitäisi myös toimia ennakollisesti. Asioiden määrä vain on sellainen, etteivät ihanteet ja käytäntö aina toimi. Vahinkoja sattuu.

Kun vahinkoja sattuu, pelkkä perustuslakivaliokunnan aloittama käsittely ja spekulaatio valtakunnan oikeudesta kuullostaa tosi dramaattiselta. Voi tietenkin olla, ettei kyseessä ole Vanhasen kohdalla vahingontapaiseksi luokitellusta  huolimattomuudesta. Mutta siihen minä tai kukaan muukaan ei voi ottaa kantaa kun prosessi on kesken.

Ennusteen mukaan näyttäisi kuitenkin menevän. Media tuomitsee nykyisin nopeammin kuin oikeuslaitos. Poliitikot ovat tilanteessa, jossa heidän on osoitettava syyttömyytensä .Perinteinen oikeuskäsitys tosin vielä lähtee siitä, että niin kauan on syytön kunnes on toisin todistettu. Mutta ei vain media, vaan myös poliittiset toimijat tuomitsevat kanssatovereitaan nopeammin kuin oikeusistuimet saati perustuslakivaliokunta. Etenkin jos vallan tuoma turva on riisuttu.

Yksin olet sinä ihminen. Politiikassa erityisesti.

 

 

17.09.2010. 13:01


Kirjaudu

Blogin RSS-feed aatv - ArjaTV ...katso!
Viimeisimmät kirjoitukset blogissa:
Näkymässä viimeisimmät - vanhemmät Blogi-kirjoitukset - ennen vuotta 2009 - löydät arkistosta »»